Uitreiking InBev-Baillet Latour Prijs 2015

Op 26 oktober 2015 vind de uitreiking plaats van de Inbev-Baillet-Latourprijs voor het leefmilieu.

De bezorgdheid om het leefmilieu en de zorg voor duurzame ontwikkeling in ons land, zijn voor het Fonds InBev-Baillet Latour de drijfveren om jaarlijks een private eigenaar of beheerder te belonen voor het duurzaam inrichten of ecologisch beheren van een Belgisch landgoed.
Het duurzaam inrichten en beheren van hun terreinen (goed voor een belangrijke oppervlakte van het niet-stedelijke gebied) vormt een essentiële schakel in de mondiale beweging voor het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit en de verbetering van de levenskwaliteit.
Sinds 1995 werkt het Fonds samen met de Belgische Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu van het Leefmilieu voor de toekenning van de Prijs voor het Leefmilieu aan een ecologisch pilotproject in Wallonië, Vlaanderen of Brussel. Deze jaarlijkse prijs ten bedrage van 25.000 euro wordt door een jury van onafhankelijke experten toegekend. Het zijn de twee regionale takken van de stichting die de Prijs afwisselend uitreiken.

Op maandag 26 oktober 2015 vind de overhandiging van de prijs plaats op de Royal Ostend Golf Club. Na de overhandiging van de prijs zal een lunch en begeleide wandeling plaatsvinden.

Reageer