PAS in openbaar onderzoek

Eind februari kwam de Vlaamse Regering naar buiten met de PAS-nota. Daarbij maakt ze € 3,6 miljard vrij voor het stikstofdossier. De nog resterende 40 rode bedrijven zullen uiterlijk 2025 stopgezet worden. Het gaat om 2 mestverwerkers en 38 veetelers. De regering voorziet gemiddeld € 800.000 als vergoeding per bedrijf. De nog 493 oranje bedrijven zouden hun vergunning nog wel kunnen vernieuwen, weliswaar onder de voorwaarden van het akkoord. De verhandelbare emissierechten, zogenaamde NERD’s, worden aan banden gelegd en de Vlaamse varkenssector moet globaal met 30% gereduceerd worden. Vanaf 2028 komt er een volledige bemestingsstop in de groene bestemmingen binnen de Speciale Beschermingszones in Habitatrichtlijngebied (SBZ-H).

Wat de impact en mogelijkheden zijn voor private eigenaars van verpachte gronden en gebouwen blijft onduidelijk. We roepen daarom op om bij uw pachter (veehouders) te vragen of zij een PAS-brief ontvingen. Een rode brief betekent immers dat zijn bedrijf gesloten zal worden en hij een vergoeding zal krijgen, waarbij de gronden of gebouwen logischerwijze vrij zouden moeten komen om anders aangewend te worden. Landelijk Vlaanderen dringt er bij de overheid al langer op aan om de betrokken eigenaars om de hoogte te brengen. Uit de teksten blijkt dat de overheid deze gronden wil aanwenden om natuurbeheerplannen en bosuitbreiding te realiseren, al is de praktische aanpak en compensatie voor particuliere eigenaars hiervan nog niet duidelijk gesteld.

Alle stukken van het openbaar onderzoek kunt u hier vinden. https://www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas
Bezwaren kunnen ingediend worden tot 18 juni bij uw gemeente of grensoverschrijdende instantie.

Voor vragen en bezorgdheden kunnen leden steeds terecht bij Landelijk Vlaanderen.

Comments are closed.