Oproep: melding Afrikaanse varkenspest

Beste,

 

Momenteel zijn reeds 18 besmettingen van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij everzwijnen in de provincie Luxemburg.

De snelheid waarmee nieuwe gevallen worden gemeld, is verontrustend. Ook de export van varkensvlees heeft hieronder te lijden, 6 landen hebben reeds de invoer van Belgisch varkensvlees opgeschort.

Daarom roepen we u op om gevallen van ernstig zieke of dode wilde varkens in de natuur, te melden aan het Agentschap Natuur en Bos, per mail naar anb@vlaanderen.be en telefonisch aan de bevoegde regionale autoriteit voor ophaling en onderzoek:

  • Vlaams-Brabant: 052.33.64.10
  • Limburg: 089.85.49.06
  • Antwerpen: 0473.48.48.97
  • Oost-Vlaanderen: 09.230.46.46
  • West-Vlaanderen: 059.80.67.66

Het Agentschap van Natuur en Bos zal samen met de provinciaal aangeduide Opvangcentra voor Wilde dieren (VOC) alles in het werk stellen om de getroffen dieren in te zamelen en verder te onderzoeken.

Indien u in de dichte nabijheid kwam van of in contact geweest bent met verdachte of dode wilde everzwijnen of tamme varkens, gelieve dan onderstaande maatregelen te respecteren:

  • ververs en was de kledij zo snel mogelijk;
  • reinig de gebruikte voertuigen grondig en ontsmet de banden;
  • vermijd om varkensbedrijven te betreden in de eerste 72 uren die volgen op het contact met de mogelijk besmette dieren.

Wenst u meer informatie over preventiemaatregelen, klik op Preventiemaatregelen Afrikaanse varkenspest.
Voor andere relevantie informatie, klik hier.

 

Bron foto: By Richard Bartz, Munich Makro Freak – Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3418057

Reageer