Lancering Investeringssubsidie Natuur Oproep 2016

Vanaf heden in het mogelijk om uw natuurproject in te dienen bij ANB. Dit kan tot 1 april 2016.

Lancering Investeringssubsidies Natuur oproep 2016

 

Samen voor meer en betere natuur in Vlaanderen. Dat is de visie van het Agentschap voor Natuur en Bos. De realisatie van Europese natuurdoelen vormt een van de drie strategische projecten om de visie van het Agentschap voor Natuur en Bos waar te maken. In 2014 werden de Europese natuurdoelen definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Via Investeringssubsidies Natuur-projecten wil het Agentschap voor Natuur en Bos opnieuw de kans bieden aan de privé-eigenaars, privaatrechtelijke personen en lokale besturen om een bijdrage te leveren aan de natuurdoelen of bij te dragen tot de instandhouding van een Europees beschermde soort. Binnen de projectoproep 2016 opteert het ANB er voor om bijzondere aandacht te schenken aan de mate waarin invulling gegeven wordt aan de realisatie van de doelen en acties 2020.

 

Praktisch

o   De subsidie wordt aangewend voor concrete realisaties op het terrein (éénmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer…).

o   Het project start na de bekendmaking van de selectie en de werken moeten gerealiseerd zijn voor 30 september 2019.

o   De investeringssubsidie natuur bedraagt maximaal 80% van de totale subsidiabele onkosten. Er kan gecumuleerd worden met financieringsmogelijkheden andere dan deze van ANB, zolang de totale financiële steun na realisatie van het project niet meer dan 100% van de kosten dekt.

o   De gevraagde projectsubsidie bedraagt minimaal de € 3.000,- per project.

o   De opmaak van een nieuw (of aanpassing van een bestaand) beheerplan wordt verzekerd.

o   De projectaanvraag wordt ingediend door gebruik te maken van de daarvoor bestemde sjablonen.
De oproep verloopt in 2 fases. In de voorbereidingsfase (15/01 – 01/03) mailt u het projectidee door naar het aanspreekpunt van ANB voor de betreffende regio. Deze toetst het projectvoorstel af en kan u raad geven en begeleiden bij de opmaak van uw dossier. Het finale projectvoorstel wordt uiterlijk tegen 1 april 2016ingediend. De projectvoorwaarden, de bijlagen bij de projectoproep en de contactadressen vindt u terug ophttps://www.natura2000.vlaanderen.be/project/investeringssubsidies-natuur-2016.

Opgelet: alleen volledige dossiers komen in aanmerking. Vanaf 1 april kan geen enkel dossier nog aangepast worden. Maar tot dan kunt u steeds op hulp rekenen, zowel voor de administratieve procedure als voor het inhoudelijke project.

Lees alle informatie nog eens na in deze folder (pdf – 300 KB) >

Contact Agentschap Natuur en Bos
Algemene coördinatie (administratieve en procedurele opvolging):

 

Nele Hardies

Koning Albert II-laan 20, bus 8

1000 Brussel
T 02 553 02 43
nele.hardies@lne.vlaanderen.be

Yves Coppens

Koning Albert II-laan 20, bus 8

1000 Brussel

T 02 553 84 81

yves.coppens@lne.vlaanderen.be

 

Aanspreekpunten beheerregio’s (opvolging inhoudelijke evaluatie):

(kaart beheerregio’s http://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/anb_2_0_beheerregios_7072015.pdf)

Regio Oost:
Daniël JostenLange Kievitstraat 111-113, bus 632000 AntwerpenT 03 224 62 76 / 0499 94 91 35

daniel.josten@lne.vlaanderen.be

 

Tom Verschraegen

Koningin Astridlaan 50 bus 5

3500 Hasselt

T 011 74 24 63 / 0479 79 93 83

tom.verschraegen@lne.vlaanderen.be

 

Regio West:
Ann De RyckeKoningin Maria Hendrikaplein 70, bus 739000 GentT 09 276 20 25  / 0473 85 46 33

ann.derycke@lne.vlaanderen.be

 

 

Ook met andere bestaande instrumenten van ANB kun je Europese natuurdoelen realiseren:

? Subsidie voor het bebossen van landbouwgrond. Meer informatie >
? Subsidie voor het herbebossen of bebossen met inheemse boomsoorten. Meer informatie >
? Subsidie voor de bevordering van de ecologische bosfunctie. Meer informatie >
? Liggen je gronden binnen een natuurrichtplan? Dan kunt u ook Europese natuurdoelen realiseren via een Natuurproject overeenkomst. Meer informatie >

Reageer