OPENBAAR ONDERZOEK: BIJKOMENDE BESCHERMING VAN BOS IN VLAANDEREN

Meer info rond de beslissing van de Vlaamse Regering betreffende de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen. De laatste weken is er heel wat te doen over de voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen in Vlaanderen. Hiermee bereikte de Vlaamse regering een akkoord om 12.262 hectare ‘zonevreemde bossen’ beter te beschermen. In deze tekst verneemt u of u betrokken bent en wat u moet doen wanneer uw bos onterecht op deze kaart opgenomen is.

De Vlaamse regering stelde op vrijdag 31 maart 2017 de ontwerpkaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB) in Vlaanderen voorlopig vast. Dit gebeurde in uitvoering van artikel 90ter, §2, van het Bosdecreet van 13 juni 1990. Hiermee bereikte de Vlaamse regering een akkoord om 12.262 hectare ‘zonevreemde bossen’ beter te beschermen. Deze MKWB betreffen ‘zonevreemde bossen’ gelegen in woongebied, industriegebied, recreatiegebied,… (dus bossen niet gelegen binnen de categorie van gebiedsaanduiding “bos”, “parkgebied” of “reservaat en natuur”).

Waar vindt u de kaart?

Op het Geoloket Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB): https://mkwb.natuurenbos.be/Html5Viewer/index.html?viewer=OO_WaardevolBos

Op deze kaart kan u inzoemen op uw boseigendom. Is uw bos ingekleurd als meest kwetsbaar waardevol bos dan kan u ook de lagen met de verschillende criteria bekijken in (knop rechtsboven bovenstaande webpagina met vermelding: ‘Toon MKWB-lagen) hoever deze correct zijn ingevuld.

De ontwerpkaart kan ook geraadpleegd worden op uw gemeentehuis tijdens de gehele duur van het openbaar onderzoek.

Heeft u opmerkingen
Iedereen kan opmerkingen indienen bij de kaart Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen tijdens het openbaar onderzoek van 16 mei tot en met 14 juli 2017.

Hier vindt u de volledige beschrijving.

Reageer