NIEUW ‘Handleiding voor het beheer van historische tuinen en parken’

Een nieuwe telg in onze reeks ‘Handleidingen’ …

De methodologie richt zich in de eerste plaats tot specialisten die beroepshalve met dit type erfgoed bezig zijn: eigenaars en beheerders van beschermde tuinen en parken, tuin- en landschapsarchitecten, gemeentelijke groendiensten en erfgoedconsulenten; maar ook naar iedereen die geïnteresseerd is in het beheer van historische tuinen en parken.

Om historische tuinen en parken in stand te kunnen houden, moet men weten hoe ze in het verleden beheerd werden. Aangezien hierover slechts weinig gepubliceerd is, wordt in deze methodologie veel aandacht besteed aan de oude beheerstechnieken. De kennis van deze technieken is belangrijk voor een goed begrip van het historisch beheer en kan ook inspirerend werken voor het hedendaags beheer.

Je kan de handleiding gratis downloaden via het bestelloket van de Vlaamse overheid.

 

 

Reageer