Natuurbegraafplaatsen

Natuurbegraven in België, een groeiend concept

In verschillende landen rond België, bijvoorbeeld Duitsland, Nederland en Engeland, is het concept ‘natuurbegraven’ een steeds vaker voorkomend initiatief als alternatief voor het traditionele begraven of cremeren. In België steekt de discussie rond natuurbegraven steeds vaker de kop op. Vanuit de maatschappij stijgt de vraag maar het aanbod is, mede door beperkte wetgeving, nog laag. 

Minister Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, wenst de mogelijkheden voor natuurbegraafplaatsen in Vlaanderen af te toetsen.

Inverde, als ondersteunend centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos volgt dit project voor de Minister op. Het is de bedoeling om rond dit thema met alle betrokken partijen in dialoog te gaan, van gedachten te wisselen en terug te koppelen om tot een coherente visie voor Vlaanderen te komen.

Landelijk Vlaanderen peilt bij de private sector de bekendheid van en bereidheid voor natuurbegraven in België.  Bent u landeigenaar en heeft u interesse om het concept natuurbegraven toe te passen op uw eigendom of heeft u anderszins een mening betreffende natuurbegraven? Neem dan contact op met Landelijk Vlaanderen door een email te sturen naar maurits.de.groot@privaatbeheer.be

Meer informatie vind u in het onderstaande document:

http://www.privaatbeheer.be/?page_id=54

Reageer