Manifestatie in de Wetstraat tegen de TTIP en CEPA.

Live uit de Wetstraat…Het is zo dat Europa in het verleden handelsakkoorden sloot met ontwikkelingslanden. Dit met het oog op een veilige toegang van Europeanen tot producten uit ontwikkelingslanden enerzijds, waarbij de ontwikkelingslanden hun beleid moesten aanpassen naar Europese normen. Anderzijds profiteerden de ontwikkelingslanden van de economische groei die het akkoord meebracht.

Bij de landbouworganisaties, die als sector nauw betrokken zijn in dit dossier, zijn de meningen verdeeld. Boerenbond ziet kansen in beide handelsakkoorden en ondersteunt de overheid om de markt te opnen voor de VS en Canada. Het Algemeen Boerensyndicaat, BioForum, Boerenforum en Flemish Milboard onderschrijven (deels) de standpunten van de tegenstanders en zijn aanwezig op de manifestatie.

Waarom wel?

De huidige handelsakkoorden met resp. de VS en Canada zien er heel anders uit, want beide partners zijn industrieregio’s. De impact zal daardoor zwaarder zijn en kaders en principes creëren voor het beleid van alle betrokken landen, maar ook voor de handelspartners op mondiale schaal, gezien het belang van de partners in de wereldhandel.

Voor de EU is het de Europese Commissie die gemandateerd is voor de onderhandelingen, onder leiding van de Zweedse Cecilia Malmström. Malmström onderstreept zelf ook het belang van TTIP (Transatlantic Trade ande Investment Partnership) en CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) om de gobale wereldeconomie naar de Europese standaard te trekken.

Een externe studie over de impact van TTIP concludeert ook dat alle EU lidstaten een economische groei zullen kennen als gevolg van dit handelsakkoord. EU en VS export zou met maar liefste 27% stijgen en een mix aan sociale indicatoren voorspelt een voordeel voor zowel de Europese als Amerikaanse inwoners.

Beide regio’s hebben ook een hoog niveau aan milieubescherming, weliswaar in verschillende uitvoeringsmodaliteiten. Daarenboven zijn milieuaspecten vaak mondiaal gebonden en is er een mondiale invloed naar de landen. Een geïntegreerde aanpak van beide regio’s zoals bv. voor klimaat, kunnen een positieve impact hebben op derde wereldlanden.

Waarom niet?

Tegenstanders van TTIP en CEPA hekelen een gebrek aan inspraak in de onderhandelingen en dat de onderhandelingen onder tafel geregeld worden door grote bedrijven.

Daarnaast komt er ook kritiek op de zogenoemde regulatory cooperation. De onderhandelingen over de regelgeving van de partnerregio’s zou volgens tegenstanders leiden tot een verzwakking van de EU-regelgeving, zoals bv. bij de discussie over de chloorkippen.

Een ander groot topic dat ze aanhalen is het zogenaamde ISDS-mechanisme (Investor-to-State Dispute Settlement). Dit mechanisme dient om rechtszekerheid te geven aan buitenlandse bedrijven door hen de mogelijkheid te bieden een land voor de rechtbank te dagen wanneer ze zich niet zouen houden aan de bepalingen van een verdrag. Dit leidt bij tegenstanders tot een grote angst voor monsterboetes.

Reageer