Het landschap, groene bron van energie

Beschik je over een landschapselement of bos waaruit hout vrijkomt dat lokaal gebruikt kan worden voor materiaal- en of energietoepassingen? Of wil je graag meedenken over een duurzaam en lokaal gebruik van houtige biomassa uit het landschap?

Inverde organiseert in samenwerking met een aantal partners op woensdag 16 september in Leuven een netwerk- en informatie-evenement ‘Houtige biomassa voor jouw lokale economie’. Je verzamelt er op korte tijd veel praktische informatie die je helpt bij het opzetten van een project met houtige biomassa.

Wil je meer weten? Surf dan naar www.inverde.be/cursus/2630.

Bert Geeraerts, inverde: forum voor groenexpertise

bocage2Eigenaars van landschapselementen en bossen zullen het graag horen: het landschap stijgt in waarde en de schoonheid ervan wordt opnieuw meer gewaardeerd. En dan hebben we het niet alleen over de belevingswaarde. Ook over het ecologisch belang zijn natuurbeheerders het al een tijdlang eens. Daarnaast spelen houtkanten en andere landschapselementen meer en meer een belangrijke rol in de strijd tegen erosie, wateroverlast en de opwarming van de aarde. De bomen en struiken in deze landschapselementen en bossen nemen namelijk bij de groei koolstof op, die anders in de lucht zou blijven. Hout uit landschappelijke beplantingen is dan ook een CO2 neutrale grondstof. Er wordt immers geen extra koolstofdioxide in omloop wordt gebracht, maar de aanwezige koolstof wordt cyclisch en steeds opnieuw benut.

De meeste landschapselementen en bossen zijn door toedoen van de mens gecreëerd en in stand gehouden. Landschapselementen en bossen werden aangeplant en fungeerden als perceelgrens, verbindingsweg… . Het materiaal dat er uit vrijkwam diende als constructie- of energiehout en bijna al deze producten uit het landschap werden lokaal gebruikt of verkocht.

bocage3Om deze pareltjes in stand te houden is continuïteit van het gevoerde beheer (afzetten van houtkanten, geregeld heraanplanten van uitval … ) noodzakelijk, anders dreigen ze op lange termijn te verdwijnen. Uiteraard brengt dit een kost met zich mee. Anderzijds zit een deel van de oplossing precies in het opnieuw beheren van het landschap.

Houtig materiaal uit landschapselementen biedt heel wat opportuniteiten. Maar hoe pak je dat aan? En waar moet je op letten?

We brachten het een en het ander samen en maakten een overzicht van de belangrijkste punten.

  1. Lokaal of voor eigen gebruik

Als je zelf beschikt over voldoende houtkanten of andere landschapselementen waar hout uit vrijkomt, kan je in de eerste plaats nagaan of je dit hout lokaal of voor eigen toepassingen kan gebruiken. Zo beperk je de logistieke kost en vaak is het economisch interessanter. Een potentiële koper van jouw grondstof moet zich immers niet ver verplaatsen en weet wat hij koopt (en wil daarvoor vaak ook iets meer bieden).

  1. Eerst product- of materiaalhout

Bomen en struiken in landschapselementen hebben vaak een gedrongen of scheve groei, waardoor het hout vaak ongeschikt is voor de meeste hoogwaardige toepassingen. Toch is het vanuit het oogpunt van cascadering (het optimaal valoriseren van hout in een zo hoogwaardig mogelijke toepassing) en om economische redenen interessanter om het hout zoveel mogelijk te gebruiken of te verkopen als producthout. Wie een houtkant heeft met een aantal exemplaren Robinia pseudoacacia, zou die kunnen verwerken in paalmateriaal. Tenen van een rij schietwilgen kunnen worden verkocht aan mandenvlechters. Kortom denk goed na vooraleer je hout verwerkt tot energiehout.

  1. Zie kleine beheerwerken groots

bocage1Als je zelf over voldoende vaardigheden en machines beschikt kan het interessant zijn om zelf aan de slag te gaan. Ben je echter aangewezen op een andere persoon of firma die het werk voor jou moet doen, probeer dan werken te combineren en kijk ook eens verder dan louter je eigen terrein. Vaak is er wel een buur die ook plannen heeft om zijn houtkant af te zetten. Op die manier kunnen de verplaatsingskosten beperkt worden en kan de aannemer die het werk gaat uitvoeren een scherpere prijs bieden.

  1. Niet alles wat je zelf doet, doe je beter

Misschien beschik je over een eigen verchipper. Wil je tot een kwaliteitsvol product komen dat bruikbaar is om te stoken in een biomassaketel en dat bovendien ook goed droogt en voor een langere periode te bewaren is? Dan is het toch aangewezen om de verwerking tot chips of snippers uit te voeren met een professionele chipper of versnipperaar. Deze zorgt voor een uniforme kwaliteit. Vermijd ook te klein materiaal, dat gaat alleen maar broeien en composteren en droogt nauwelijks tot niet.

  1. Zorg voor een zuivere grondstof  

Corrosie in je ketel of een hoger asgehalte leiden tot hogere onderhoudskosten. Wil je dit vermijden, zorg dan dat de takken die je tot chips of snippers verwerkt vrij zijn van bladeren, naalden, zand en andere onzuiverheden. Even wachten met de verwerking kan hierbij het voordeel opleveren dat er op die manier al heel wat bladeren en zand van het hout kunnen vallen. Bovendien geef je op die manier het hout de kans om vooraf te kunnen drogen. Hierdoor start je met een lager aanvangsvochtgehalte wat je een voorsprong geeft in het droogproces.

Reageer