HERINNERING Onroerenderfgoedprijs 2017

Met de Onroerenderfgoedprijs beloont Vlaanderen mensen die erfgoed op een goede manier beheren.Dit jaar gaan wij met de prijs op zoek naar gebouwen, landschappen en archeologische locaties die zelden te bezichtigen zijn en die recent een opknapbeurt kregen. Een woonhuis in art-decostijl, een prachtige privétuin met erfgoedwaarden, een afgesloten dugout uit de Eerste Wereldoorlog, … Kandidaten maken kans op 15.000 euro!
 
De wedstrijdvoorwaarden:
Een project kan deelnemen, als het voldoet aan de volgende voorwaarden:
·         Het betrokken onroerend erfgoed is een voorbeeld van goed beheer. 
·         Het is gerealiseerd in het Vlaams Gewest.
·         Het past binnen het jaarthema. Aan de Onroerenderfgoedprijs 2017 kan je enkel deelnemen met onroerenderfgoedprojecten die niet regelmatig publiek toegankelijk zijn. 
·         Het project is maximaal vijf jaar vóór de uiterste datum van kandidaatstelling voltooid. Bij archeologische sites kan het gaan om projecten die administratief nog niet zijn afgerond, op voorwaarde dat ze al zo ver gevorderd zijn dat de jury het verwachte eindresultaat kan beoordelen.
·         Het heeft zich gehouden aan alle geldende wettelijke en decretale voorschriften en regelingen. 
·         De Vlaamse overheid is geen eigenaar of beheerder van het betrokken erfgoed, ook niet gedeeltelijk.
 
Het wedstrijdverloop:
Uit alle deelnemers zal een jury uiteindelijk drie laureaten kiezen, waarvan ze één als winnaar aanduiden. Elke laureaat ontvangt 2.500 euro. De winnaar krijgt daar bovenop nog eens 12.500 euro. Er wordt ook een publieksprijs aan deze wedstrijd gekoppeld, waarbij het grote publiek kan stemmen op zijn favoriete laureaat.
Meer informatie over de prijs in het algemeen vind je op www.onroerenderfgoedprijs.be.

Reageer