Europa investeert 2,5 miljoen euro in Vlaamse en Nederlandse bossector

Op 1 juni 2016 werd het Interregproject Eco2Eco goedgekeurd.

Het project focust op een optimale productie en economische benutting van hout en houtige biomassa als hernieuwbare grondstof in de grensregio tussen Nederland en Vlaanderen. En dit zonder de ecologische aspecten uit het oog te verliezen. Vindt het hout z’n weg naar de markt? Zo ja, voor welke toepassingen en aan welke prijs? Is het mogelijk om de kwaliteit en toepassingen van het lokale hout te verbeteren? Dat zijn enkele van de kernvragen waar het project zich over buigt. De kwaliteit van het hout, én de ecologische waarde van het bos staan hierbij voorop.Het project loopt van 1 juni 2016 tot 31 mei 2019 en krijgt voor 2.5 miljoen euro aan Europese steun toegekend.

Aan de basis van het projectidee van Eco2Eco liggen drie ambities. De eerste en allerbelangrijkste ambitie is om in de Vlaamse en Nederlandse bossen tegelijkertijd kwaliteitshout te produceren én ecologisch waardevolle natuur te creëren. Ten tweede wil het project het bosbeheer in Vlaanderen en Nederland anno 2016 kostenefficiënter aanpakken.  Er bestaan innovatieve beheersystemen, beheertechnieken en beheerwerkwijzen die nog niet toegepast worden in de grensregio. De derde ambitie is ervoor te zorgen dat Vlaanderen en Nederland naast hout voor de vezel- en plaatindustrie ook meer kwaliteitshout produceren en valideren dat kan dienen voor meer hoogwaardige toepassingen zoals meubels, parket en fineer.

Unieke samenwerking tussen acht projectpartners

De projectcoördinatie is in handen van Inverde, Vlaams marktleider in opleidingen over natuur-, bos- en groenbeheer en in-huis opleidingscentrum van het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos.  De projectpartners zijn het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos, de Provincie Antwerpen, de Bosgroep Zuiderkempen vzw, het Regionaal Landschap Lage Kempen (Belgisch Limburg), de Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw, Bosgroep Zuid Nederland (Provincie Noord-Brabant, Zeeland, Nederlands Limburg) en het Nederlandse Staatsbosbeheer. De samenwerking tussen deze acht projectpartners – samen goed voor een jaarlijkse productie van zo’n 500 000 m³ hout, of meer dan 70% van de volledige houtproductie in de grensregio – is een unicum.

Vlaams en Nederlands hout met ambitie

Eco2Eco wil aantonen dat economie en ecologie in de bosbeheersector hand in hand gaan. Het is mogelijk om in dezelfde bossen én kwaliteitshout te produceren én ecologisch waardevolle natuur te creëren. Het project wil bossen op een duurzame manier inschakelen in een bio-based economy en zo de lokale en regionale houtverwerkende bedrijven stimuleren. Het project zal hiertoe mogelijke nieuwe afzetmarkten en nieuwe vermarktingsprocédés (o.a. korte keten) analyseren. Met als centrale vraag: welk is het toekomstperspectief van de sector? En kan de kwaliteit van het Vlaamse en Nederlandse hout op termijn naar zo’n niveau opgekrikt worden dat het behalve voor plaat- en vezelindustrie meer dan voorheen ook kan dienen voor de vervaardiging van meubels, parket en fineer?

Om op al deze vragen een goed antwoord te krijgen, zullen de projectpartners een unieke samenwerking opzetten tussen bosbeheerders (aanbieders van hout) en houtverwerkers (vragers van hout). Om de houtproductie en vermarkting zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen zullen in private en openbare bossen, zoals ook op de domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos in Vlaanderen, heel wat pilootprojecten voor innovatief bosbeheer worden uitgevoerd. De partners zullen de vergaarde kennis op een integrale en vernieuwende manier (opleidingen, demo’s, online community en marteloscopen (proefpercelen in bossen)) verder verspreiden binnen de sector in de grensregio. Zodat het ook ten goede komt voor de regio en bossector als geheel.

Het totale werkingsbudget bedraagt 5 miljoen euro waarvan 2,5 miljoen euro gefinancierd wordt door EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het totaalbudget is ongezien voor een project rond de economische functie van bossen.

Meer info:  www.grensregio.eu   /  www.grensregio.eu/projecten/eco2eco

Persinfo: 

Tom Embo

Directeur Inverde

Mobiel 0478/ 31 50 76

Tom.embo@lne.vlaanderen.be

Reageer