Agroforestry-percelen en bomenrijen langs akkers gezocht voor proefveldonderzoek

Wat is het productiepotentieel van bomen in een agroforestry-perceel? In welke mate beïnvloeden de bomen gewasopbrengst en kwaliteit? Kunnen de bomen fungeren als vanggewas voor nitraat? Dragen ze bij tot het koolstofgehalte in de bodem? Om deze en andere vragen te beantwoorden en zo het potentieel van agroforestry in de Vlaamse landbouwcontext te bestuderen, werd door bovenstaande partners op 1 september 2014 het onderzoeksproject “agroforestry in Vlaanderen” gestart.
Om dit mogelijk te maken zijn wij op zoek naar praktijkpercelen die als proefveld gebruikt kunnen worden. Percelen dienen aan volgende criteria te voldoen om in aanmerking te komen:
  • Aanwezigheid van één of meerdere bomenrijen in of grenzend aan een akkerbouwperceel of tijdelijk grasland.
  • De bomen zijn minstens 5 jaar geleden aangeplant
  • Indien meerdere bomenrijen aanwezig dient de onderlinge afstand tussen deze rijen gelijk te zijn aan minimum 1,5 maal de boomhoogte
  • Bomenrij(en) bij voorkeur ongeveer Noord-Zuid georiënteerd
Indien u percelen kent, in bezit heeft of pacht die aan bovenstaande beschrijving beantwoorden en u bereid bent hierop de uitvoering van een beperkt aantal metingen toe te laten, gelieve ons dan te contacteren via Paul.Pardon@ugent.be of telefonisch op het nummer 092/72.26.76. Ook voor meer verduidelijking kunt u contact opnemen.
In ruil bieden wij u toegang tot de verzamelde informatie, en beantwoorden wij graag uw praktische vragen in verband met dit teeltsysteem.
Gelieve bij contactname reeds volgende perceelsgegevens te vermelden:
  • Locatie perceel (kadaster/adres)
  • Aanwezige boomsoort(en)
  • Momenteel aanwezig gewas
  • Geschatte hoogte en eventueel leeftijd van de bomenrij
  • Afstand tussen de bomenrijen indien meerdere rijen aanwezig

Reageer