Voorjaarscongres ‘Open blik, open ruimte’

Kaart wordt geladen...

Datum & Tijd
17/03/2016 - 18/03/2016
Hele dag

Locatie
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunst, Paleis der Academiën

Organisator


Een congres over het belang van open ruimte

OMDAT HET MOET…
Waterbeheer bij langdurige droogte of hevige regenval, hernieuwbare energie als antwoord op het verwachte olietekort, voldoende biodiversiteit om levensnoodzakelijke natuurlijke processen te garanderen, gezond voedsel voor een groeiende bevolking, kwaliteitsvolle ontspannings- en belevingsruimte in economisch competitieve regio’s … Met het oog op deze maatschappelijke uitdagingen is aandacht voor fysische, ecologische, landbouwkundige en landschappelijke logica niet langer een luxe of een detail maar een absolute noodzaak.In een verstedelijkte context vragen ze innovatieve en samenhangende antwoorden die de scheiding tussen open ruimte en stad overstijgen.

OMDAT HET KAN…
De organisatoren van dit voorjaarscongres zijn ervan overtuigd dat open ruimte – alle ruimte die niet door bebouwing/verharding verzegeld is – in elk planproces van bij de start een volwaardig onderdeel moet vormen van het denken en het ontwerpen. Het congres wil daarom de idee exploreren dat open ruimte op een offensieve manier de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de verstedelijking moet structureren, in plaats van andersom. Dat de open ruimte m.a.w. bepaalt hoe de rest van de ruimte kwalitatief kan worden ontwikkeld. Planners, ontwerpers, inrichters en beheerders van de ruimte dragen een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om beleidsveldoverschrijdende concepten zoals verweving en multifunctionaliteit, ecosysteemdiensten, energie en kringlopen, gezondheid, landschapsontwikkeling en veerkracht volwaardig op te nemen en in de praktijk te brengen. Door hun gebiedsgericht maatwerk zijn ze immers in staat om ruimtelijke ontwikkeling te koppelen aan de specifieke kwaliteiten én knelpunten van een plek en de noden van haar gebruikers.

OMDAT HET INSPIREERT…
Meer en meer mensen raken overtuigd van de structurerende kracht van open ruimte. De potenties van open ruimte voor ruimtelijke ontwikkeling worden op het congres ‘Open ruimte, open blik’ toegelicht door verrassende keynotesprekers. Ze reflecteren over de psychologisch en economisch structurerende werking van open ruimte in onze samenleving, over kringlopen en over het maatschappelijk engagement in de ‘dunbevolkte’ open ruimte. Deze reflecties, aangevuld met een aantal uitdagende en creatieve intermezzo’s, moeten het debat tussen de deelnemers aan het voorjaarscongres voeden. Het zal veelkleurig discussiemateriaal opleveren waarmee anderen – zowel stakeholders als beleid – tijdens de komende jaren van de structurerende kracht van open ruimte kunnen worden overtuigd.
Congres ‘Open ruimte, open blik’ 17-18 maart 2016. Brussel

OMDAT HET SAMEN WERKT…
De laatste jaren worden de krachten rond open ruimte steeds meer gebundeld. Onderstaande initiatieven hebben, samen met onderzoeks- en onderwijsinstellingen, het initiatief genomen om hun inzichten op dit voorjaarscongres te bundelen en in de verf te zetten.

GRIJP UW OGENBLIK!
Ook u krijgt de kans om op het congres een (vurig) standpunt te verdedigen of een lovenswaardig project in de kijker te zetten. Grijp dus uw Ogenblik! U kiest zelf op welke manier u uw verhaal wilt vertellen: een film, beelden, cartoons, stand-upcomedy, muziek, een performance of gewoon een praatje. Alles kan, zolang u ons maar verrast.

PRAKTISCH

–> HET VOLLEDIGE PROGRAMMA VIND JE HIER
–> INSCHRIJVEN KAN HIER

  • Deelname voor 1 dag: € 125 VRP-leden en partners) | € 175 (niet-leden) | € 20 (studenten)
  • Deelname voor 2 dagen: € 200 (VRP-leden en partners) | € 300 (niet-leden) | € 40 (studenten)

Het Congres ‘Open Ruimte, open blik’ is een initiatief van de VRP, Ruimte Vlaanderen, VLM, Team Vlaams Bouwmeester, Departement Landbouw en Visserij, ILVO, INBO, VVSG, VVP, Erasmushogeschool (Opleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur), HoGent – School of Arts, KU Leuven (Faculteit Architectuur), Universiteit Antwerpen (Faculteit Ontwerpwetenschappen), Universiteit Gent (Vakgroep Geografie), Universiteit Hasselt (Departement Architectuur en Kunst) en Vrije Universiteit Brussel (Opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning).

Reageer