Het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen (en in België) vermindert jaarlijks met ongeveer 3,4% en bedraagt momenteel in Vlaanderen 28.423; de tewerkstelling is 56.538 eenheden voltijds en 27.428 deeltijds. Landbouw in België heeft in 30 jaar 63% van zijn exploitaties en 56% van zijn arbeidskrachten verloren.

De gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders is gestegen van 46,2 jaar in 1999 tot 49,5 jaar in 2009 en slechts 14% van deze die ouder zijn dan 50 jaar hebben een opvolger, meestal de kleinere bedrijven; 7,9% van de bedrijfsleiders zijn meer dan 65 jaar oud.

De productiewaarde van de landbouw was € 4,5 miljard in 2009. Het familiaal arbeidsinkomen was € 30.000 in 2006 en € 15.000 in 2008. 4.300 bedrijven zijn actief in verbreding. De gemiddelde oppervlakte van een bedrijf bedraagt 21,1 ha. Ongeveer 65% van de landbouwgronden zijn het voorwerp van een pachtcontract (% in vermindering) en dit aandeel vergroot evenredig met de grootte van het bedrijf (40% voor 5 ha en 70% voor 80 ha).

De oppervlakte in landbouwexploitatie is met 0,7% verminderd (in Vlaanderen 616.198 ha, waarvan 160.890 ha permanent grasland en ongeveer 50.000 ha biologisch waardevolle percelen) maar een groot deel van de niet uitgebate gronden werd herbestemd tot nietproductieve landbouwactiviteiten. Men kan schatten dat er jaarlijks rond de 10.000 ha vrijkomt (en niet meer in de pachtregeling zou kunnen komen). Dit toont het belang aan van de hierboven aangegeven hermotivering van de eigenaars.

Evolutie van het grondgebruik.

In het ‘Landbouwrapport’ (LARA) wordt de Vlaamse landbouw in detail beschreven met talloze statistieken op Europees en Vlaams niveau.