Het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) is een samenhangend en georganiseerd geheel van de belangrijkste (bestaande of nieuwe) natuur- en bosgebieden, waarin een specifiek beleid inzake het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur wordt uitgevoerd via beschermingsmaatregelen. Voor de overheid en de burger gelden bijkomende rechten en plichten.

De afbakening van het VEN gebeurt in twee fasen. In de eerste fase, rond 2003, werd een groot deel van het VEN afgebakend, meestal in ‘groene’ gebieden. In de tweede fase zal de afbakening van de agrarische structuur en de natuurlijke structuur stapsgewijs verder worden uitgewerkt via AGNAS om aan de voorziene 125.000 ha van het RSV te komen (zie punt 114).

Kaart van de VEN-gebieden.

Een verdere onderverdeling van het VEN bepaalt 2 types deelgebieden : de Grote Eenheden Natuur (GEN) en de Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). In beide is of wordt natuur de hoofdfunctie en de andere functies hieraan ondergeschikt. Concreet is er weinig verschil tussen de twee soorten deelgebieden.