Subsidies voor het beheer van erkende reservaten

Subsidies zijn gebonden aan het reservatenstatuut en niet aan wie de beheerder is.

  • de subsidie voor huur van terreinen bedraagt 60% van de werkelijke kost en is begrensd tot maximum 100 €/ha/jaar en minimaal 2 ha;
  • de forfaitaire subsidie voor het beheer en het toezicht varieert tussen 50 en 500 €/ha/jaar, geïndexeerd op 1999, volgens de oppervlakte en het natuurtype;
  • de subsidie voor het opstellen van een beheerplan bedraagt 250 €/ha;
  • de forfaitaire subsidie voor de monitoring bedraagt 35 €/ha/jaar, geïndexeerd op 1999;
  • de forfaitaire subsidie voor de openstelling bedraagt maximum 50 €/ha/jaar, geïndexeerd op 1999;
  • uitzonderlijke eenmalige inrichtingen worden voor 80% gesubsidieerd, met een minimumbedrag van € 2.250.

Oppervlaktes

De ‘Vlaamse reservaten’ bedekken ongeveer 6.600 ha (gemiddeld 90 ha/reservaat), de ‘erkende’ reservaten ongeveer 13.500 ha (gemiddeld 41 ha/reservaat).

De natuurverenigingen beheren eveneens ongeveer 7.000 ha andere terreinen die het statuut van reservaat niet bezitten en ANB voert een natuurgericht beheer in ongeveer 13.000 ha militair domein.

Op het huidige gewestplan is er momenteel 122.500 ha natuurgebied, waarvan een groot deel overeenkomt met het VEN en de natuurreservaten. Er blijft ongeveer 30.000 ha ‘eenvoudig’ natuurgebied over zonder ander statuut.