Het eventuele betalen van een bosbehoudsbijdrage in het ‘bossencompensatiefonds’ van de Vlaamse overheid gebeurt met volgende berekening: ‘De oppervlakte van de ontbossing (in m²) vermenigvuldigd met de compensatiefactor en vermenigvuldigd met 1,98 €/m²’.

De bosbehoudsbijdrage moet betaald worden binnen de vier maanden vanaf de ontvangst van de stedenbouwkundige vergunning of de verkavelingsvergunning.