Openbare actoren

De waterkwesties worden beheerd door de CIW. De evoluties kunnen gevolgd worden op www.integraalwaterbeleid.be

 

Polders en Wateringen

Polders en Wateringen zijn openbare besturen met als taak hun actiegebied te beveiligen tegen wateroverlast en een gunstige waterhuishouding tot stand te brengen voor de landbouw en de algemene volksgezondheid. Naast de landbouw zijn ook natuurbehoud, visserij, toerisme, drinkwatervoorziening enz. belangrijke onderdelen van hun beheer. De doelstellingen worden in detail beschreven in het decreet ‘Integraal Waterbeleid’ en bij het uitvoeren van de deelbekkenbeheerplannen.

De wetgeving over Polders en Wateringen (vervolg 1, vertaling in het Frans) en (vervolg 2, vertaling in het Frans) van 1956 en 1957 is federaal. Er zijn plannen om die regelgeving te wijzigen.

Kaart van de grenzen van de Polders en Wateringen.

 

Waterlopen

Een wet van 1967 regelt een aantal kwesties omtrent de niet-bevaarbare waterlopen (vertaling in het Frans): de classificaties, de ten laste name van de onderhoudswerken, het eigendom van de bedding die openbaar is, de verplichtingen in geval van werken en het politiereglement van toepassing voor de aanpalende eigenaars.