Landelijk Vlaanderen is een vereniging die ijvert voor de bevordering van het ondernemerschap van de landeigenaar op het platteland. Zij beweert dat privé landbeheer een sleutel is voor een vitaal en attractief platteland in een sterk verstedelijkt Vlaanderen.

Landelijk Vlaanderen is ontstaan in 2003 uit de samenwerking van de ‘Vlaamse Landeigendom’ (1992) met het ‘Syndicaat van Boseigenaars en Houtproducenten’ in Vlaanderen in de schoot van de ‘Koninklijk Belgische Bosbouw Maatschappij’ (1893). Zij komt op voor de private eigenaars en de titularissen van de zakelijke rechten op het platteland. Hierdoor nemen ze een bijzondere plaats te midden van de andere actoren in het buitengebied.

De leden investeren in landelijke activa op basis van eigen expertise, ervaring, kennis en adviezen, met een persoonlijke inbreng en betrokkenheid. Hierdoor dragen ze bij tot de ontwikkeling en de verscheidenheid van een evenwichtig platteland. Het actieterrein is multidisciplinair en vergt een horizontale visie rond bos, landbouw, natuur, leefmilieu, water, landgoederen, parken, jacht, recreatie, ruimtelijke ordening, landschap, erfgoed. Het vereist van de verschillende actoren een brede kennis en inzicht in de elementen van het plattelandsbeleid. Eeuwenoude tradities en persoonlijke betrokkenheid van landeigenaars hebben het platteland in Vlaanderen continu getekend en gevormd. Het vormt de basis en het bewijs dat hun duurzaam beheer bijdraagt tot een dynamisch en waardevol platteland.

Landbeheerders zijn terecht trots op hun werk. Ze streven naar een voortdurende verbetering van het beheer en het behoud van de waarde van hun goederen waardoor een belangrijke maatschappelijke meerwaarde ontstaat. Hun ondernemerschap en hun gevoel voor sociale verantwoordelijkheid zorgen nog steeds voor een duurzame productie van voedsel, het behoud van cultureel erfgoed, waardevolle landschappen en het behoud van biodiversiteit en natuurwaarden.

Landelijk Vlaanderen verwelkomt iedereen die deze waarden mee wil promoten.

localhost