Landelijk Vlaanderen 2.0 kiest voor ondersteuning van meer dan 200.000 beheerders

Private beheerders weer trots op eigen werk…

Bij de uitbouw van het nieuw beleid van het platteland komt de rol van de particuliere land-, bos- en natuurbeheerder als volwaardige partner nu duidelijk tot zijn recht! Vooral de eigenaars van agrarische grond, waren eigenlijk de wat vergeten historische beheerders, die nu meer tot hun recht komen. Het nieuwe natuurdecreet heeft hierin een voortrekkersrol.  Private beheerders kunnen als ondernemers met een multifunctionele kijk op het buitengebied weer trots zijn op hun geleverde werk!

Als belangrijke speler in het privaat beheer wil Landelijk Vlaanderen nu ook een antwoord bieden op de vraag van de overheid naar verdere structurering. Zo kan meteen ook de structuur van de samenwerkingsverbanden met de andere private beheerders, zoals in het Aanspreekpunt Privaat Beheer waarvan zij een component is, mogelijk gemaakt worden. Dit om naast de agrariërs en de natuurverenigingen een geïntegreerd antwoord te bieden op de overheidsvisies.

Vernieuwd bestuur opent deuren
De doorgroei van Landelijk Vlaanderen naar een vereniging met een horizontale visie omtrent het openruimtebeheer, is te danken aan Philippe Casier. Hij nam meer dan een decennium lang het actieve voorzitterschap van de vereniging op zich. Philippe Casier slaagde erin om het essentieel belang van de grote groep privé land-, bos- en natuurbeheerders in het hele Vlaamse beleid te laten erkennen en bouwde een structuur op die als spreekbuis diende van een potentieel van meer dan 200.000 beheerders.

Christophe Lenaerts, die zelf de voorbije 3 jaar de functie van secretaris-generaal van de vereniging uitoefende, neemt vanaf vandaag de fakkel over als voorzitter van Landelijk Vlaanderen. Guido Mulier wordt net als Thierry de l’Escaille ondervoorzitter.

We zijn ook blij te mogen aankondigen dat Jurgen Tack vanaf nu het team vervoegt als algemeen directeur en daardoor de dagelijkse leiding op zich neemt.

De keuze voor Jurgen Tack werd gemaakt in het kader van de doorgedreven open visie betreffende kwalitatief en duurzaam beheer die Landelijk Vlaanderen wil opnemen. Hij gaf als administrateur-generaal van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in de periode 2007-2015 leiding aan een team van 250 mensen. Met de bijzondere wetenschappelijke achtergrond die hij aanbrengt en zijn ervaring als manager zijn we ervan overtuigd dat hij de diensten verder zal uitbouwen voor het Landelijk Vlaanderen van de toekomst.

Erevoorzitter
Uit erkentelijkheid voor de jarenlange vrijblijvende inzet en doorzetting wordt Philippe Casier door Landelijk Vlaanderen de titel van erevoorzitter toegekend. Hij blijft dan ook met raad en daad betrokken bij de werking van Landelijk Vlaanderen en zal zo zijn expertise en verworven kennis verder aanwenden in de vertegenwoordiging van de private sector in de beleidsdossiers en de advisering.

Landelijk Vlaanderen, een open visie
Landelijk Vlaanderen wil blijven ijveren voor een economisch leefbaar platteland met een efficiënte productie van voedsel en bosbouw en kwaliteit van het landgebruik door de private beheerders die via hun investering, ondernemerschap en hun gevoel voor private rechten en maatschappelijke verantwoordelijkheden, willen blijven duurzaam en efficiënt beheren. De gelijke behandeling en gelijkberechtiging van de actoren van de open ruimte en dus ook de private beheerders blijft een werkpunt. Ook wil Landelijk Vlaanderen als vereniging een constructieve partner zijn en blijven voor zowel de overheid, als voor de collega’s van de ander sectoren.

Landelijk Vlaanderen zal de komende drie maanden gebruiken om de nieuwe actiepunten en bekommernissen in kaart te brengen die op de algemene ledenvergadering van 31 mei in Torhout (kasteel Wijnendale) tezamen met de vernieuwde werking  zullen worden voorgesteld.

Voor meer informatie of interviews:
Perscontact voor Landelijk Vlaanderen
Danny Vermeijen
Danny@clgroup.be
+32 476 39 45 93
Twitter : @dannyvermeijen

 

Reageer