Algemene Ledenvergadering 2015

Dit jaar gaat de Algemene Ledenvergadering van Landelijk Vlaanderen door op donderdag 11 juni in de provincie Limburg.

De locatie is: Tiendschuur, Herkenrodeabdij 4, 3511 Kuringen

Het programma ziet er als volgt uit:

Voorprogramma

14:00: begeleide wandeling 3WatEr
(Wij raden aangepast schoeisel aan voor natte ondergrond.)

Programma Algemene Ledenvergadering

 • 16.15 u. Ontvangst op domein Herkenrode
 • 16.30 u. Welkom door Christophe Lenaerts (secretaris-generaal van Landelijk Vlaanderen)
 • 16.45 u. Keynote door Karmenu Vella (Europees Commissaris voor Leefmilieu)
 • 17.05 u. Keynote door Jan Peumans (voorzitter Vlaams van het Parlement)
 • 17.25 u. Samenwerking in Natura 2000 in de Atlantische Regio door Thierry de l’Escaille (European Landowners’ Organization)
 • 17.35 u. Uitreiking Natura 2000 Award en Ondertekening Engagement 3WatEr-project in aanwezigheid van Europees CommissarisKarmenu Vella
 • 17.40 u.Rondetafelgesprek over de combinatie natuur, landbouw en duurzaam beheer met standpunten van Europa versus Vlaanderen

Panelleden vanuit Europa:

– Karmenu Vella (Europees Commissaris voor Leefmilieu)
– Pia Bucella (Directeur Natuurlijk Kapitaal van het Departement Leefmileu van de Europese Commissie)
– Thierry de l’Escaille (secretaris-generaal, European Landowners’ Organization)

Panelleden vanuit Vlaanderen:
– Jan Peumans (voorzitter van het Vlaams Parlement)
– Tinne Rombouts (Vlaams Volksvertegenwoordiger  Commissie Landbouw en Plattelandsbeleid)
– Marleen Evenepoel (administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos)
– Philippe Casier (voorzitter van Landelijk Vlaanderen)

 • 19.00 u. Pauze
 • 19.30 u. REFIT Natura 2000 door Natalie Pauwels (Policy Officer Environment van de Europese Commissie)
 • 19.50 u. PAS, stikstofproblematiek in Natura 2000 door Valérie Vandenabeele (Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos)
 • 20.10 u. Receptie aangeboden door Landelijk Vlaanderen

Inschrijvingen via de strook op de uitnodiging of via mail naar events@landelijkvlaanderen.be of via onze Facebook pagina.

Deelname voor de leden van LV (en hun partner) is gratis, voor niet-leden € 35 per persoon.

Uitnodiging: LV_ALV2015_uitnodiging_3-luik.pdf

Reageer