Beperkingen voor recreatie binnen het VEN

In het VEN zijn er geen bijkomende beperkingen voor zachte recreatie zoals wandelen, fietsen of paardrijden. De beheerders blijven vrij om hun terreinen al dan niet open te stellen. Recreatievormen die schade aan de natuur aanbrengen kunnen wel verboden worden. Zo zijn alle gemotoriseerde groepssporten verboden maar ook andere luidruchtige activiteiten zoals kleiduifschieten en het aansturen van modelvliegtuigen. Het natuurrichtplan kan eventueel bijkomende beperkingen aan de recreatie opleggen.

De jachtwetgeving blijft van toepassing. Om bepaalde gebiedsspecifieke soorten te beschermen kan het natuurrichtplan eventueel wel beperkingen opleggen aan de jacht zoals afspraken om de jacht te beperken tot bepaalde periodes of om rustzones in te stellen of nog om de jacht op bepaalde soorten of het gebruik van bepaalde jachtmiddelen of -methodes te verbieden.

De viswetgeving blijft van toepassing. Schuilhutten voor vissers en andere constructies worden niet verboden.

Gebiedsspecifieke maatregelen

In het VEN zullen ‘natuurrichtplannen’ (NRP) (zie punt 360) specifieke maatregelen in overleg tussen de plaatselijke actoren in een bepaald gebied bepalen en vervolgens aan de betrokken beheerders in dit gebied opleggen. Financiële vergoedingen zullen voorzien zijn in het kader van die NRP’s en van privé ‘natuurprojectovereenkomsten’.

Door de opgelopen achterstand zijn de NRP’s nog niet van toepassing (op enkele uitzonderingen na) en de gronden in het VEN zijn momenteel alleen maar onderworpen aan de algemene maatregelen.

Veel gestelde vragen over het VEN